Có 1 kết quả:

hù bu lǎ

1/1

hù bu lǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) shrike
(2) Taiwan pr. [hu3 bu5 la1]