Có 1 kết quả:

Hǔ qiū qū

1/1

Hǔ qiū qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huqiu district of Suzhou city 蘇州市|苏州市[Su1 zhou1 shi4], Jiangsu