Có 1 kết quả:

hǔ liè lā

1/1

hǔ liè lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cholera (loanword)