Có 1 kết quả:

hǔ yǎo zhū

1/1

hǔ yǎo zhū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 刈包[gua4 bao1]