Có 1 kết quả:

hǔ zì tóu ㄏㄨˇ ㄗˋ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) name of "tiger" radical in Chinese characters (Kangxi radical 141)
(2) see also 虍[hu1]