Có 1 kết quả:

hǔ jiàng

1/1

hǔ jiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

valiant general