Có 1 kết quả:

hǔ nián

1/1

hǔ nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Year of the Tiger (e.g. 2010)