Có 1 kết quả:

hǔ bān dì dōng ㄏㄨˇ ㄅㄢ ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) scaly thrush (Zoothera dauma)