Có 1 kết quả:

hǔ zhuǎ pài

1/1

hǔ zhuǎ pài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hu Zhua Pai - "Tiger Claw Sytem" - Martial Art