Có 1 kết quả:

hǔ pí yīng wǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

budgerigar