Có 1 kết quả:

hǔ wén bó láo ㄏㄨˇ ㄨㄣˊ ㄅㄛˊ ㄌㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) tiger shrike (Lanius tigrinus)