Có 1 kết quả:

hǔ bèi xióng yāo

1/1

hǔ bèi xióng yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) back of a tiger and waist of a bear
(2) tough and stocky build