Có 1 kết quả:

hǔ tóu pái ㄏㄨˇ ㄊㄡˊ ㄆㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

The Tiger tablet, Yuan dynasty play by Li Zhifu 李直夫[Li3 Zhi2 fu1]