Có 1 kết quả:

hǔ gǔ

1/1

hǔ gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tiger bone (used in TCM)