Có 1 kết quả:

hǔ pò

1/1

hǔ pò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 琥珀[hu3 po4]