Có 1 kết quả:

hǔ jīng

1/1

hǔ jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

killer whale (Orcinus orca)