Có 1 kết quả:

chǔ xíng

1/1

chǔ xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sentence
(2) to condemn