Có 1 kết quả:

chǔ jìng

1/1

chǔ jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

situation (of a person)