Có 1 kết quả:

chǔ nǚ zuò

1/1

chǔ nǚ zuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first publication
(2) maiden work