Có 1 kết quả:

chǔ zǐ

1/1

chǔ zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) virgin
(2) maiden

Một số bài thơ có sử dụng