Có 1 kết quả:

chǔ zǐ xiù

1/1

chǔ zǐ xiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first show
(2) maiden appearance