Có 1 kết quả:

chǔ yú

1/1

chǔ yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be in (some state, position, or condition)

Một số bài thơ có sử dụng