Có 1 kết quả:

chǔ jué

1/1

chǔ jué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to execute (a condemned criminal)