Có 1 kết quả:

chǔ lǐ qì

1/1

chǔ lǐ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

processor