Có 1 kết quả:

chǔ lǐ zhě

1/1

chǔ lǐ zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

handler (computing)