Có 1 kết quả:

chù jí

1/1

chù jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(administrative) department-level