Có 1 kết quả:

chǔ fá ㄔㄨˇ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to penalize
(2) to punish