Có 1 kết quả:

xū kè zú ㄒㄩ ㄎㄜˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

people who like to window-shop for unaffordable luxuries