Có 1 kết quả:

xū sǔn

1/1

xū sǔn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (TCM) consumptive disease, chronic deficiency disorder due to impaired function of inner organs, deficiency of qi, blood, yin and yang
(2) asthenia