Có 1 kết quả:

xū wén fú lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

empty formality