Có 1 kết quả:

xū wú

1/1

xū wú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nothingness