Có 1 kết quả:

xū diàn lù ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) virtual circuit
(2) VC