Có 1 kết quả:

xū xiàn

1/1

xū xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dotted line