Có 1 kết quả:

xū piāo piāo

1/1

xū piāo piāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) light and airy
(2) floating