Có 1 kết quả:

xū kè zú

1/1

xū kè zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

people who like to window-shop for unaffordable luxuries