Có 1 kết quả:

xū dù guāng yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to waste time on worthless activities