Có 1 kết quả:

xū ruò ㄒㄩ ㄖㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) weak
(2) in poor health