Có 1 kết quả:

xū xīn hào xué

1/1

Từ điển Trung-Anh

modest and studious (idiom)