Có 1 kết quả:

xū yìng gù shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go through the motions