Có 1 kết quả:

xū yìng gù shì ㄒㄩ ㄧㄥˋ ㄍㄨˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go through the motions