Có 1 kết quả:

xū huái ruò gǔ ㄒㄩ ㄏㄨㄞˊ ㄖㄨㄛˋ ㄍㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

receptive as an echoing canyon (idiom); modest and open-minded