Có 1 kết quả:

xū nǐ shí jìng ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄕˊ ㄐㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

virtual reality (Tw)