Có 1 kết quả:

xū nǐ jī ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

virtual machine