Có 1 kết quả:

xū nǐ jī

1/1

xū nǐ jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

virtual machine