Có 1 kết quả:

xū nǐ yǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

subjunctive mood (grammar)