Có 1 kết quả:

xū shù ㄒㄩ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

imaginary number