Có 1 kết quả:

xū xīng ㄒㄩ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

imaginary star (in astrology)