Có 1 kết quả:

xū yǒu qí biǎo ㄒㄩ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) looks impressive but is worthless (idiom)
(2) not as good as it looks
(3) a reputation with no substance