Có 1 kết quả:

xū wú jiǎ shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

null hypothesis (statistics)