Có 1 kết quả:

Xū kōng zàng Pú sà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Akasagarbha Bodhisattva