Có 1 kết quả:

xū lì zǐ

1/1

xū lì zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

virtual particle