Có 1 kết quả:

xū wàn ㄒㄩ ㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

empty wrist (method of painting)